Termeni si conditii

Termeni si conditii

1.      Cine este Zillara? 

 

Produsele prezente pe site-ul www.zillara.ro sunt oferite de S.C. Agrement Expres Comert – B SRL situata in Str. 11 Iunie, nr. 39, Sector 4, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/14488/1994, CUI: RO 6006711.

 

2.      Zillara - Drepturi de autor

 

Această pagină de internet este proprietatea Agrement Expres Comert - B SRL, cu sediul în București, sector 4, Str. 11 Iunie, nr. 39, parter, CUI RO6006711, J40/14488/1994.

Termenii și condițiile următoare reglementează utilizarea website-ului de către dumneavoastră. Prin utilizarea website-ului acceptați și sunteți de acord să respectați termenii și condițiile noastre. Continuarea utilizării website-ului reprezintă acordul dumneavoastră.

Conținutul website-ului, inclusiv (dar fără a se limita la acestea) fotografiile, grafica, design-ul, textul, sunetul, muzica, videoclipurile, interfața utilizatorului, codul sursă, logo-ul, denumirile folosite, numele de domeniu, caracterele sau mărcile sunt proprietatea noastră sau a licențiatorilor noștri și beneficiază de protecția oferită de Legea nr. 8/1996 drepturilor de autor.

Conținutul paginii de internet prezentat anterior (inclusiv fotografiile de prezentate, design-ul, textul, grafica etc.) este realizat de Agrement Expres Comert - B SRL prin forță de muncă proprie sau prin contractarea serviciilor cu terțe persoane. Toate drepturile de autor rezultate (inclusiv cele pentru operele colective) aparțin societății Agrement Expres Comert - B SRL.

Precizăm în mod expres că nu acordăm dreptul de a utiliza niciun fel de informație de pe website-u nostru cu excepția cazurilor prevăzute de art. 36-361-din Legea nr. 8/1996.

Niciun element al prezentei pagini de internet nu poate fi copiat, reprodus, republicat, postat, afișat public, difuzat, tradus, utilizat în orice alt mod sau distribuit către alte calculatoare, servere, pagini web sau alte medii în scopuri comerciale fără acordul scris dat în prealabil de Agrement Expres Comert - B SRL.

Încălcarea drepturilor recunoscute și protejate de Legea nr. 8/1996 atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz, potrivit legii.

Ne rezervăm dreptul de a proceda conform prevederilor legale în cazul oricărei nerespectări a termenilor și condițiilor.

 

3.      Zillara - Produse

 

Daruirea cu care Zillara trateaza fiecare client in parte atesta calitatea serviciilor pe care le prestam in domeniul comertului de peste 24 de ani, avand o experienta de peste 5 ani si in domeniul online. Produsele noastre intrunesc toate cerintele legale de vanzare, fiind verificate si, daca modelul permite, marcate de catre ANPC, directia Metale pretioase, conform atestarii calitatii aurului de catre autoritatile competente.

 

Pornind de la premisa ca succesul poate fi atins doar printr-o buna informare, Zillara pune la dispozitie clientilor interesati o modalitate de prezentare a caracteristicilor clare ale oricarui obiect astfel incat sa nu poate exista vreun motiv de confuzie, iar decizia de achizitonare sa fie cea corecta. 

 

Pentru mai multe detalii privind achizitionarea produselor in modalitate online, puteti accesa ghidul ANPC, ce contine sfaturi si precizari utile consumatorilor in acest sens. 

 

4. Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

 

Acest site web este deținut și gestionat de către Agrement Expres Comerț – B SRL (denumit în continuare și Operatorul), pentru care prelucrarea datelor în condiții de maximă confidențialitate reprezintă o componentă esențială.

 

Prezenta politică de prelucrare a datelor cu caracter personal se aplică și în afara website-ului în relația dumneavoastră cu operatorul, precum și în eventualitatea în care folosiți o aplicație dedicată ce aparține operatorului.

 

Pentru a asigura o prelucrare adecvată a datelor dumneavoastră cu caracter personal, ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această politică de prelucrare. Actualizarea politicii poate avea ca temei inclusiv modificările legislative periodice. În cazul oricărei modificări, vom afișa pe website versiunea modificată a politicii de prelucrare, anterior intrării acesteia în vigoare.

 

Această politică de prelucrare se aplică entității operaționale principale a Agrement Expres Comert – B SRL și filialelor sale.

 

Întrebări frecvente (FAQ) / Definiții. (art. 4 din Regulament)

 

Ce este “GDPR”, “Regulamentul” ?

 

REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor, în limba engleză General Data Protection Regulation)

 

Ce sunt datele cu caracter personal?

 

Orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică  identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

 

Ce înseamnă “prelucrarea datelor”?

 

Orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea

 

Cine suntem și cum ne puteți contacta:

 

Agrement Expres Comert – B SRL(Operatorul), identificată la Registrul Comerțului cu nr. de înregistrare J40/14488/1994, CUI RO6006711, este o persoană juridică de naționalitate română cu sediul în Str. 11 Iunie, nr. 39, Sector 4, Bucuresti. În accepțiunea oferită de Regulamentul UE 679/2016 (denumit în continuare și Regulamentul), avem calitatea de operator atunci când prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal.

Agrement Expres Comert – B SRL prelucrează date cu caracter personal pe teritoriul Uniunii Europene și este în măsură sa demonstreze în orice moment conformitatea prelucrării cu legislația Uniunii Europene.

 

Unde ne puteți contacta:

 

În măsura în care doriți orice fel de informații cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm, precum și în cazul în care doriți să formulați orice fel de plângeri cu privire la acestea, vă rugăm să contactați Responsabilul cu prelucrarea datelor la adresa de e-mail responsabildate@aursiargintaec.ro. De asemenea, solicitările dumneavoastră scrise pot fi comunicate prin poștă sau curier la adresa: Str. 11 Iunie, nr. 39, Sector 4, Bucuresti.

 

Principii de prelucrare a datelor cu caracter personal

 

Politica de protejare a datelor din partea operatorului se bazează pe următoarele principii de protecție a datelor:

 

Potrivit dispozițiilor art. 5 din Regulament, datele cu caracter personal sunt:

a)     Prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată ("legalitate, echitate și transparență");

b)    colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) ("limitări legate de scop");

c)     adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate ("reducerea la minimum a datelor")

d)    exacte şi, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere ("exactitate")

e)     păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic şi organizatoric adecvate prevăzute în prezentul regulament în vederea garantării drepturilor şi libertăților persoanei vizate ("limitări legate de stocare");

f)      prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare ("integritate şi confidențialitate").

 

          Operatorul este responsabil de respectarea acestor principii şi poate demonstra oricând această respectare ("responsabilitate").

 

Colectarea datelor personale

 

Colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal direct de la dumneavoastră, după cum urmează:

-         Când vă creați un cont pe site-ul nostru, anterior plasării comenzii: nume, prenume, adresă, nr. de telefon, adresă de e-mail;

Nume, prenume, adresă și după caz adresă de e-mail, număr de telefon atunci când utilizați:

-         Formularul de contact, aflat pe pagina de contact a site-ului nostru;

-         Formular de retur, aflat pe pagina de „Politica de retur” a site-ului nostru.

-         Formularul de comandă, în momentul plasării comenzii;

-         Formularul de testimoniale, dedicat exprimării opiniilor dvs. legate de produsele și serviciile noastre;

-         Date despre dispozitivul dvs. și despre modul în care dvs. și dispozitivul interacționați cu produsele și serviciile noastre.

-         Date despre caracteristicile pe care le utilizați și paginile web pe care le vizitați în site-ul nostru.

-         Date despre adresa dumneavoastră IP, setările regionale și setările de limbă.

-         În cazul emiterii documentelor justificative (facturi, chitanțe etc.), colectăm de la dumneavoastră: nume, prenume, adresă și după caz seria și numărul cărții de identitate / pașaportului, precum și atunci când există o obligație impusă de lege, colectăm și codul numeric personal. Aceleași date sunt colectate și în cazul în care se procedează la returul produselor.

-         Aceleași date sunt colectate și cu ocazia plasării comenzilor telefonice, caz în care, continuarea apelului și preluarea acestuia de către unul dintre operatorii noștri echivalează cu consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor colectate.

Nu colectăm și nu prelucrăm date cu caracter personal sensibile și nu ne dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

 

În măsura în care utilizarea site-ului nostru web se intersectează cu aplicații Facebook sau Google, aceste platforme vă vor informa cu privire la politicile de confidențialitate proprii. Puteți consulta politicile de confidențialitate Facebook sau Google la următoarele adrese:

 

https://www.facebook.com/about/privacy

 

https://policies.google.com/privacy

 

Scopul colectării datelor personale:

 

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi folosite în următoarele scopuri:

 

I.     Pentru prestarea serviciilor noastre:

-         Crearea și administrarea contului în cadrul website-ului;

-         Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;

-         Rezolvarea problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;

-         Returnarea produselor conform prevederilor legale;

-         Asigurarea serviciilor de suport în ceea ce privește comenzile dumneavoastră sau cu privire la bunurile și serviciile oferite de noi;

 

Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru aceste scopuri este necesară pentru încheierea și executarea unui contract încheiat între dumneavoastră și operator. De asemenea, prelucrarea datelor se face și în scopuri impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

 

II.     Pentru îmbunătățirea serviciilor pe care le oferim:

Pentru că ne dorim să vă oferim cea mai bună experiență de fiecare dată când interacționați cu noi, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dumneavoastră și cu modul cum interacționați cu website-ul nostru în calitate de cumpărător.

 

Aceste activități de prelucrare sunt fundamentate pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale și vă asigurăm în acest sens că drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale nu vor fi afectate.

 

III.     Pentru marketing:

Pentru că dorim să vă ținem la curent cu cele mai bune oferte pentru produsele și serviciile care vă interesează, putem utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă trimite în acest sens mesaje tip e-mail, sms, mobile, webpush etc. cu informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții. Toate aceste prelucrări se vor face cu respectarea drepturilor și libertăților dumneavoastră.

 

Aceste activități de prelucrare sunt fundamentate pe consimțământul dumneavoastră prealabil. Vă puteți retrage oricând consimțământul luând legătura cu Responsabilul cu prelucrarea datelor cu caracter personal la adresa de e-mail responsabildate@aursiargintaec.ro, iar solicitările dumneavoastră scrise pot fi comunicate prin poștă sau curier la adresa: Str. 11 Iunie, nr. 39, Sector 4, Bucuresti.

 

IV.     Pentru apărarea intereselor noastre legitime:

-         Apărarea site-ului web și a utilizatorilor acestuia împotriva atacurilor cibernetice;

-         Pentru prevenirea și detectarea tentativelor de fraudă;

-         Pentru gestionarea altor riscuri.

 

Aceste activități de prelucrare sunt fundamentate pe interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială și se vor realiza cu respectarea unui just echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale. În unele cazuri, această prelucrare va putea fi fundamentată și pe obligații legale de a asigura paza și protecția bunurilor noastre.

 

Durata stocării datelor dumneavoastră cu caracter personal

 

          Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate pe perioada în care contul dumneavoastră va fi activ pe platforma noastră. De asemenea datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate pe perioada activității societății noastre, sub rezerva păstrării unor categorii de date ulterior acestor perioade, în situația în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

 

Cui furnizăm datele dumneavoastră cu caracter personal

 

Putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal, cu respectarea politicii de confidențialitate, cu respectarea drepturilor și libertăților dumneavoastră fundamentale și doar pe baza unor contracte încheiate anterior cu aceștia, următorilor destinatari:

-         Filialelor Agrement Expres Comert – B SRL;

-         Partenerilor noștri, dar numai pentru scopurile menționate anterior;

-         Furnizorilor de servicii de curierat naționale și internaționale;

-         Furnizorilor de servicii de plată, inclusiv instituțiilor bancare;

-         Furnizorilor de servicii de marketing;

-         Furnizorilor de servicii IT;

-         Furnizorilor de servicii de contabilitate sau de consultanță în această materie;

-         Furnizorilor de servicii de mentenanță pentru website-ul nostru;

-         Autorităților competente, în cazul în care există o obligație legală din partea noastră sau există necesitatea apărării unui interes legitim (organe abilitate ale statului, organe de control, Parchet, Poliție, Instanțe Judecătorești etc.).

 

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate și prelucrare pe teritoriul României. Cu toate acestea, este posibil ca unele date cu caracter personal să fie transferate și către unele entități localizate în Uniunea Europeană sau în afara Uniunii, după caz.

 

Transferurile de date vor fi întotdeauna protejate cu angajamente contractuale și după caz, prin alte garanții. 

 

Securitatea prelucrării

 

Vom prelucra datele în mod sigur, vom aplica și menține masuri tehnice adecvate pentru a proteja datele personale împotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, alterare, divulgare sau acces neautorizat, în mod special atunci când procesarea presupune transmiterea datelor printr-o rețea atât cât si împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

 

Transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal se face folosind metode de criptare.

 

Datele dumneavoastră sunt salvate în baze de date aflate pe servere securizate din România.

 

În cazul în care plata pentru serviciile și bunurile noastre se face prin intermediul site-ului, respectiv online, plata dumneavoastră se va face într-un mod securizat, prin intermediul site-urilor de specialitate MobilPay.

 

Toate operațiunile pe care le desfășurăm în cadrul societății sunt protejate cu programe antivirus, iar dispozitivele utilizate folosesc algoritmi de criptare.

 

În cazul unei breșe de securitate, care poate fi reprezentată de un accident, o pierdere de date sau un acces neautorizat, Agrement Expres Comert – B SRL va informa autoritățile reprezentate în România de către A.N.S.P.D.C.P. (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal) în maxim 72 de ore de la descoperirea breșei de securitate.

 

În măsura în care incidentul de securitate este susceptibil să genereze un risc pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, operatorul va emite notificări în acest sens către dumneavoastră.

 

 

 

Drepturile dumneavoastră

 

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se face în mod gratuit de către operator. Operatorul nu percepe taxe pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră în ceea ce privește datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea dumneavoastră de acces la informații este nefondată, repetitivă sau excesivă, caz în care operatorul va percepe o serie de taxe rezonabile care vor fi comunicate în prealabil.

 

Durata de răspuns pentru solicitările dumneavoastră valide este de maximum o lună, cu excepția cazului în care intervin complicații sau dacă ne-ați adresat o serie de mai multe solicitări, situație în care răspunsul va fi furnizat în maximum două luni. 

 

Regulamentul nr. 679/2016 prevede pentru dumneavoastră 9 drepturi specifice în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal care pot fi exercitate în măsura în care nu aduc atingere drepturilor și libertăților altora, respectiv:

 

I.     Dreptul de acces la date

Prin exercitarea dreptului de acces, puteți să ne solicitați:

-         Să vă confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;

-         Să vă punem la dispoziție o copie a acestor date;

-         Să vă oferim alte informații despre datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le prelucrăm, în ce scopuri le folosim, cui i le divulgăm, dacă sunt transferate în străinătate și cum protejăm acest transfer, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți formula o plângere, de unde am obținut datele dumneavoastră etc.

 

II.     Dreptul la rectificarea datelor

Prin exercitarea acestui drept, ne puteți solicita să rectificăm sau să completăm datele dumneavoastră cu caracter personal incomplete sau inexacte. Vom verifica în prealabil exactitatea datelor.

 

III.     Dreptul la ștergerea datelor

Prin exercitarea acestui drept ne puteți solicita să ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal, în condițiile prevăzute de Regulament.

 

Puteți exercita acest drept atunci când:

-         Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

-         V-ați retras consimțământul în baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

-         V-ați exercitat dreptul de opoziție pentru prelucrarea datelor și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau vă opuneți prelucrării în scopuri de marketing;

-         Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

-         Datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care ne revine potrivit dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia ne aflăm.

 

Totodată vă comunicăm care sunt excepțiile prevăzute de Regulament de la exercitarea acestui drept:

-         Exercitarea dreptului la liberă exprimare și informare;

-         Respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care ni se aplică sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este învestit acesta;

-         Din motive de interes public în domeniul sănătății publice;

-         În scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice. În măsura în care ștergerea este susceptibilă să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective, sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.;

 

Vă rugăm să aveți în vedere că exercitarea acestui drept conduce implicit la ștergerea tuturor informațiilor din contul dumneavoastră înregistrat pe website și prin urmare vă recomandăm să vă descărcați în prealabil aceste informații.

 

IV.     Dreptul la restricționarea prelucrării datelor

Aveți dreptul de a obține din partea noastră restricționarea prelucrării, respectiv limitarea acesteia (cu excepția stocării) strict la prelucrările cu care dumneavoastră sunteți de acord și / sau strict la prelucrările necesare în scopul constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii Europene sau al unui stat membru.

 

Restricționarea este aplicabilă în următoarele situații:

-         Se contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;

-         Prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

-         Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea, sau apărarea unui drept în instanță.

-         Dumneavoastră v-ați opus prelucrării, pentru intervalul în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale dumneavoastră.

 

Putem folosi în continuare datele dumneavoastră în cazul în care:

-         Avem consimțământul dumneavoastră;

-         Pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță;

-         Pentru a proteja drepturile și interesele noastre sau ale alte persoane fizice sau juridice.

 

V.     Dreptul la portabilitatea datelor

Dreptul la portabilitatea datelor implică obligația noastră, de a asigura:

(i)                Furnizarea datelor primite de la dumneavoastră într-un format accesibil la cererea dumneavoastră

 

(ii)             Transmiterea unor astfel de date către alți operatori la dumneavoastră, incidentă când următoarele condiții cumulative sunt îndeplinite:

 

a)     Prelucrarea se bazează pe consimțământ sau este necesară pentru executarea unui contract la care dumneavoastră sunteți parte sau pentru a face demersuri la dumneavoastră înainte de încheierea unui contract;

 

b)    Este realizată prin mijloace automate (electronice).

 

Prin exercitarea acestui drept ne puteți solicita să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date.

 

VI.     Dreptul de opoziție la prelucrarea datelor

Puteți oricând să vă opuneți la prelucrarea datelor cu caracter personal:

a)     Din motive legate de situația particulară în care vă aflați, operațiunilor de prelucrare desfășurate în temeiul necesității prelucrării pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public cu care este învestit operatorul și / sau prelucrărilor efectuate în temeiul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță a datelor cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri.

b)    Fără motive și justificare, în cazul prelucrării datelor în scopuri de marketing direct.

 

Operatorul nu mai poate prelucra datele cu caracter personal în cazul opunerii, cu excepția cazului în care demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

 

VII.     Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate

Aveți dreptul ca datele dumneavoastră cu caracter personal să nu fie prelucrate în contextul unor decizii automatizate, în următoarele condiții:

 

Aveți dreptul să nu fiți supus unor decizii automatizate care produc efecte juridice, ori efecte semnificative asupra dumneavoastră.

 

Prin efecte juridice se înțelege efectele produse din punct de vedere juridic asupra drepturilor legale ale dumneavoastră.

 

Prin efecte similare semnificative se înțelege influențarea altor drepturi sau obligații ale dumneavoastră.

 

Prelucrarea datelor pentru luarea de decizii automatizate este permisă când:

-         Este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră și operator.

-         Este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate;

-         Dumneavoastră v-ați exprimat acordul explicit pentru o astfel de prelucrare.

 

VIII.     Dreptul de a formula plângere

Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

 

Pe teritoriul României, autoritatea competentă să soluționeze plângerea dumneavoastră este:

 

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

 

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

 

E-mail:anspdcp@dataprotection.ro

 

Cu toate acestea, fără a vă afecta dreptul a vă adresa autorității de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil și vă asigurăm că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva problema dumneavoastră pe cale amiabilă.

 

IX.     Dreptul la notificarea destinatarilor privind rectificarea, ștergerea, ori restricționarea datelor cu caracter personal

Operatorul are obligația să comunice fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal ale persoanelor vizate orice rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării efectuate.

 

          O astfel de obligație este incidentă cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate. Operatorul are obligația de a informa persoana vizată cu privire la destinatarii respectivi, dacă solicită acest lucru.

 

5.      Zillara – Politica Cookie

 

Politica de utilizare Cookie-uri

 

Aceasta politica se refera la cookie-urile si paginile web operate de S.C. Agrement Expres Comert – B SRL cu sediul social in Str. 11 Iunie, nr. 39, Sector 4, Bucuresti, Romania, denumita in continuare Operator.

 

 Ce este un Cookie?

 

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de catre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) si este complet “pasiv” (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard driverul utilizatorului).

 

La ce sunt folosite Cookie-urile?

 

Aceste fisiere fac posibila recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile asigura utilizatorilor o experienta placuta de navigare si sustin eforturile Operatorului pentru a oferi servicii comfortabile utilizatorilor: ex: – preferintele in materie de confidentialitate online, cosul de cumparaturi sau publicitate relevanta. De asemenea, sunt utilizate in pregatirea unor statistici anonime agregate care ne ajuta sa intelegem cum un utilizator beneficiaza de paginile noastre web, permitandu-ne imbunatatirea structurii si continutului lor, excluzand indentificarea personala a utilizatorului.

 

Ce Cookie-uri folosim?

 

Folosim doua tipuri de Cookie-uri: per sesiune si fixe. Cele per sesiune sunt fisiere temporare ce raman in terminalul utilizatorului pana la terminarea sesiunii sau inchiderea aplicatiei (browser-ului web). Cele fixe raman pe terminalul utilizatorului pe o perioada definita de parametrii Cookie-ului sau pana sunt sterse manual de utilizator.

 

Cum sunt folosite cookie-urile de catre acest site?

 

O vizita pe acest site poate plasa urmatoarele tipuri de cookie-uri:

 

Cookie-uri de performanta a site-ului

 

Cookie-uri de analiza a vizitatorilor

 

Cookie-uri de inregistrare

 

Cookie-uri pentru publicitate

 

Cookie-uri ale furnizorilor de publicitateContin Cookie-urile date personale?

 

Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Datele personale colectate prin utilizarea Cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite functionalitati pentru utilizator. Atare date sunt criptate intr-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

 

Stergerea Cookie-urilor

 

In general, o aplicatie folosita pentru accesarea paginilor web permite salvarea Cookie-urilor pe terminal in mod implicit. Aceste setari pot fi schimbate in asa fel incat administrarea automata a Cookie-urilor sa fie blocata de browser-ul web sau utilizatorul sa fie informat de fiecare data cand Cookie-uri sunt trimise catre terminalul sau. Informatii detaliate despre posibilitatile si modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi gasite in zona de setari a aplicatiei (browser-ului web). Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite functionalitati ale paginii web.

 

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

 

Cookie-urile reprezinta punctul central al functionarii eficiente a Internetului, ajutand la generarea unei experiente de navigare prietenoase si adaptata preferintelor si intereselor fiecarui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.

 

Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu inseamna ca nu veti mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va mai putea tine cont de preferintele si interesele dvs, evidentiate prin comportamentul de navigare.

 

Exemple de intrebuintari importante ale cookieurilor (care nu necesita autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

 

Continut si servicii adaptate preferintelor utilizatorului – categorii de produse si servicii.

 

Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – retinerea parolelor.

 

Retinerea filtrelor de protectie a copiilor privind continutul pe Internet (optiuni family mode,functii de safe search).

 

Limitarea frecventei de difuzare a reclamelor – limitarea numarului de afisari a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.

 

Furnizarea de publicitate mai relevanta pentru utilizator.

 

Masurarea, optimizarea si caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de continut este vizualizat si modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex prin motoare de cautare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile deruleaza aceste analize a utilizarii lor pentru a imbunatati site-urile in beneficiul userilor.

 

Linkuri utile

 

Daca doriti sa aflati mai multe infromatii despre cookie-uri si la ce sunt utilizate, recomandam urmatoarele linkuri:

 

http://www.allaboutcookies.org/

 

http://www.youronlinechoices.com/ro/

 

6.      Zillara - Confidentialitate

 

Odata cu accesarea website-ului www.Zillara.ro si inregistrarea unei comenzi presupune colectarea in mod automat a unor date personale al caror proprietar de drept sunteti dvs., in calitate de client sau simplu vizitator. Zillara respecta acest lucru si, potrivit legislatiei in vigoare, va ofera posibilitatea de a putea interveni oricand, in timpul sau ulterior unei astfel de inregistrari, in vederea modificarii, completarii sau stergerii acestor date personale. Drepturile dvs vor putea fi exercitate printr-o solicitare scrisa catre Zillara folosindu-va de oricare din datele de contact (a se citi mai multe informatii despre datele personale si utilizarea acestora la Pctul. 4. Zillara – Prelucrare date cu caracter personal).

 

Administrarea datelor personale regasite in baza de date Zillara va avea ca scop exclusiv folosirea acestora in vederea emiterii facturilor, livrarii produselor sau cunoasterii stadiului de evolutie a fiecarei comenzi. Datele dvs. nu vor fi facute publice, asigurand in acest mod confidentialitatea tuturor informatiilor furnizate de dvs. Dezvaluirea oricaror astfel de date cu caracter personal va fi realizata de catre Zillara doar la solicitarea expresa a institutiilor financiar-bancare, organelor de control si guvernamentale sau instantelor abilitate.

 

In masura in care veti considera necesar, aveti, de asemenea, dreptul de a refuza furnizarea oricaror informatii solicitate pe parcursul utilizarii Zillara sau cu ocazia initierii unei comenzi. Cu toate acestea, este important sa va informam ca livrarea produselor va depinde in cea mai mare masura de corectitudinea si integralitatea informatiilor oferite, lipsa oricaror astfel de date precum adresa postala sau de e-mail sau furnizarea incompleta a acestora, conducand de cele mai multe ori la imposibilitatea onorarii comenzilor initiate de dvs.

 

Dreptul de acces - Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit,  confirmarea faptului ca datele ce o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta.

 

Dreptul de interventie - Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit:

a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, in special a datelor incomplete sau inexacte;

b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;

 

Dreptul de opozitie: - Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.

 

Potrivit Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, aveti dreptul de acces, interventie si opozitie cu privire la datele prelucrate de Zillara in scopurile declarate mai sus.

 

7.      Zillara - Politica de vanzare 

 

In momentul in care veti dori achizitionarea unuia dintre produsele oferite pe Zillara veti fi dirijat catre o pagina speciala in care veti putea initia comanda, alegand in prealabil una dintre modalitatile de plata: ramburs (posibil doar la livrari nationale), prin transfer bancar (produsele fiind livrate catre dumneavoastra incepand cu momentul confirmarii platii) sau plata online cu cardul (folosind interfata MobilPay).

 

Stocul este updatat in timpi cat se poate de reali, produsele putand fi livrate in limita stocului disponibil. Facem apel la intelegerea dvs. avand in vedere numarul de comenzi ce pot aparea in acelasi timp, din partea mai multor persoane distincte, pe fiecare client facandu-ne placere sa il servim, in functie de ordinea procesarii comenzilor.

 

Continutul - Echipa noastra face eforturi permanente pentru a oferi informatii cat mai corecte si actualizate. Nu se garanteaza insa ca aceste informatii sunt intotdeauna corecte, complete si actualizate. Specificatiile tehnice, preturile, imaginile produselor comercializate pot fi modificate fara nicio notificare prealabila. Deasemenea, nu garantam ca accesul si utilizarea acestui site este fara intreruperi sau erori si ne declinam raspunderea pentru orice situatie care poate aparea din cauza unor erori de software sau defectiuni tehnice aparute la server.

 

Documente contractuale

 

Incheierea contractului are loc in momentul emiterii facturii fiscale, si nu la lansarea comenzii sau emiterea confirmarii automate de primire a acesteia (aceasta putand ajunge in Inbox sau in folderele Junk sau Spam). Vanzatorul nu considera in nici un moment o comanda neconfirmata ca avand valoarea unui Contract.

 

Anterior preluarii comenzii, Zillara va va informa in privinta produselor solicitate si a sumei totale de plata, punandu-va la dispozitie toate informatiile necesare pentru efectuarea platii.

 

Datele transmise vor include referinte exacte cu privire la conturile bancare in care pot fi transferate sumele, facandu-se de asemenea precizari in ceea ce priveste timpul de livrare, eventualele cheltuieli de transport, alte taxe implicate, precum si eventuale reduceri de pret.Pretul afisat pe site corespunde obiectului postat. Daca produsul exista in mai multe exemplare ca si model, pretul poate varia in functie de greutatea fiecarui produs.

 

In eventualitatea existentei unor reduceri promotionale/oferte, toti vizitatorii, fie acestia clienti sau nu, vor putea beneficia de o informare in timp util cu privire la conditiile de participare sau perioadele de valabilitate.

 

Desfasurarea prelucrarii/finalizarii comenzilor plasate

 

In urma plasarii unei comenzi clientul primeste pe mail o confirmare a plasarii comenzii cu absolut toate informatiile legate de produsele comandate, pretul acestora, costul final (incluzand taxele de transport), respectiv link-ul la care poate gasi detaliile despre produsul comandat. De retinut ca acest link, ulterior, nu va mai conduce catre pagina aferenta produsului daca acesta a fost retras de la vanzare.

 

De asemenea, nu garantam ca stocul pentru produsele aflate pe site, care pot fi plasate in cosul de cumparaturi si comandate, este actualizat integral. De aceea, confirmarea pe care clientii o primesc pe mail reflecta strict reusita de a plasa comanda si nu garanteaza pentru existenta respectivelor produse identice pe stoc. Echipa Zillara face eforturi permanente pentru a tine in timpi reali aceste stocuri actualizate, insa exista situatii exceptionale in care vanzarea online si cea din magazinele fizice sa se suprapuna, respectiv actualizarea sa fie mai inceata din cauza numarului mare de solicitari.

 

Nicio comanda plasata pe www.Zillara.ro nu este expediata catre client fara discutarea in prealabil legat de toate caracteristicile obiectelor comandate, astfel incat clientul sa fie in deplina cunostinta de cauza legat de continutul comenzii sale.

 

Daca ceea ce se afla in cos nu este in concordanta cu ceea ce clientul a dorit sa comande (ca eroare posibila d.p.d.v. tehnic sau lipsa abilitatilor clientului in ceea ce priveste actionarea corecta a butoanelor/optiunor prezente pe site) acesta ne poate contacta fie printr-un reply la mailul de confirmare, fie printr-un mail distinct, la contact@zillara.ro, fie telefonic in timpul programului (021.555.78.98), spunandu-ne ce anume nu concorda si care sunt doleantele sale finale. Consultantii www.Zillara.ro vor modifica continutul comenzii online din sectiunea de administrare, instiintand clientul telefonic de aceasta schimbare si de modificarile pe care aceasta le comporta. Clientul va primi, totodata, automat, in scris, la adresa de email confirmata, noua comanda actualizata in urma apelului telefonic.

Daca ceea ce se afla in cos nu concorda cu necesitatile clientului, concluzie la care se ajunge de catre ambele parti in urma discutiei telefonice (oferim spre exemplu: o marime gresit aleasa pentru un inel, intrucat clientul nu a stiut/citit cum anume se masoara corect marimea degetului) atunci consultantii www.Zillara.ro vor modifica continutul comenzii online din sectiunea de administrare, instiintand clientul telefonic de aceasta schimbare si de modificarile pe care aceasta le comporta. Clientul va primi, totodata, automat, in scris, la adresa de email confirmata, noua comanda actualizata in urma apelului telefonic.

Daca clientul decide odata cu plasarea comenzii sa achite online, acesta va putea face plata cu cardul in conformitate cu ceea ce a adaugat in cosul de cumparaturi. Daca plata a fost efectuata, iar clientul se afla in situatia descrisa mai sus la Pct. 7, alin. a) sau b) atunci cand consultantii nostri il vor contacta pentru finalizarea comenzii, date fiind neregulile precizate de client, plata va fi refuzata din panoul administrativ MobilPay, banii se vor intoarce in contul clientului (durata va fi cea prestata de bancile colaboratoare si intermediarii acestora, neavand directa legatura cu personalul Zillara), iar clientul va putea plasa, in urma consultarii cu personalul Zillara o noua comanda online, de aceasta data corecta, astfel incat suma aferenta platii online sa reflecte strict achizitia dorita.

Toate preturile afisate pe site sunt in moneda nationala a Romaniei (RON). Dat fiind faptul ca societatea S.C. Agrement Expres Comert – B SRL nu poate factura produsele/serviciile sale in alta moneda decat cea nationala (RON), facturile se vor emite in aceasta moneda. Pentru clientii din strainatate, insa, care detin conturi in EURO sau carduri de credit aferente unor conturi in EURO am conceput o maniera de incasare si a valutei, in panoul de plata MobilPay. Astfel, la pasul final in care se introduc datele de pe cardul de credit, utilizatorii vor avea posibilitatea de a alege moneda EURO. Cursul de schimb valutar va fi actualizat automat, zilnic, in concordanta cu cel prezentat de BNR+1% (vezi www.bnr.ro). Suma prezentata in RON va fi transformata la cursul EURO aferent, iar de pe card va fi retrasa exclusiv suma de EURO prezentata.

 

Produsele achiziționate prin intermediul magazinului online www.Zillara.ro sunt însoțite de certificate de calitate, ce atestă autenticitatea obiectelor achizitionate de la noi. Magazinul online www.Zillara.ro ofera garantie 30 de zile, cu exceptia deficientelor imputabile consumatorului; prin garantia oferita nu sunt afectate drepturile consumatorului care sunt in conformitate cu actele legislative indicate mai jos.

 

Garanția nu include produsele care prezintă defecte cauzate de lovituri, purtare sau manipulare neadecvate.

 

Certificatele de garanție pentru bijuteriile din aur de 14K sau a obiectelor din argint masiv comercializate de magazinul online www.Zillara.ro sunt întocmite în conformitate cu legile învigoare. Toate produsele sunt verificate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, directia Metale Pretioase.

 

Condițiile de solicitare a garanției pentru obiectele comercializate de magazinul online www.Zillara.ro sunt în conformitate cu O.G.21/1992, Legea 449/2003 și O.G. 174/2008.

 

8.      Zillara - Returnarea produselor

 

Ideile care stau la baza intregului nostru concept de “rasfatare rafinata” a fiecarui client in parte este calitatea din spatele serviciilor, promtitudinea si seriozitatea. De aceea telul nostru a fost intotdeauna indeplinit astfel incat potentialii clienti au devenit cu timpul fideli Zillara. Cu toate acestea, exista situatii in care veti dori sa reveniti asupra deciziei de cumparare a unui produs cumparat de pe maganzinul nostru online, solicitand returnarea acestuia. Daca hotarasti sa trimiti produsele retur, atunci trebuie urmati pasii:

 

a.      Anuntarea echipei www.Zillara.ro telefonic sau prin e-mail (contact@zillara.ro) legat de motivul pentru care doresti returnarea.

b.      Completarea si trimiterea formularului disponibil aici, pentru a putea trimite curierii Cargus sa recupereze produsul/produsele comandate de catre dumneavoastra.

c.       In urma primirii coletului urmeaza sa verificam starea produselor, ulterior contactandu-va pentru a finaliza procesul de retur.

d.      In cazul in care produsele se afla in aceeasi stare in care au fost trimise* viramentul banilor in contul mentionat de dumneavoastra in formular se va face in cel mai scurt timp, maxim 5 zile lucratoare.

 

In cazul in care se doreste un schimb al comenzii cu o alta, procedura de retur va fi urmata conform pasilor de mai sus (a-c), pasul d) constand in a va trimite produsele dorite la schimb, dumneavoastra urmand a achita ramburs la primirea noului colet doar diferenta valorica dintre prima si a doua comanda. Toate aceste informatii va vor fi reiterate fie telefonic, fie prin comunicare in scrisa, via e-mail.

 

Termeni si conditii – politica de retur

 

Produsele achizitionate la distanta se pot returna conform O.U.G. 34/2014. Consumatorul are dreptul sa notifice in scris comerciantul ca renunta la cumparare, fara penalitati si fara invocarea unui motiv, in termen de 14 zile de la primirea produsului sau, in cazul prestarilor de servicii, de la incheierea contractului. Returnarea produselor se va face pe cheltuiala clientului, in termen de 14 zile de la denuntarea contractului.

 

Consumatorul este responsabil doar in ce priveste diminuarea valorii produselor rezultata din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor si functionarii produselor. In conformitate cu Directiva 2011/83/UE, punctul 47: pentru a stabili natura, caracteristicile si modul de functionare a bunurilor, consumatorul ar trebui sa le manuiasca si sa le inspecteze in acelasi mod in care i s-ar permite sa-o faca intr-un magazin.

 

*Produsul returnat trebuie sa fie in aceeasi stare in care a fost livrat (in ambalajul original, cu toate documentele care l-au insotit). Nu se accepta pentru returnare produsele care prezinta modificari fizice, lovituri, ciobiri, zgarieturi, socuri, urme de folosire excesiva si/sau interventii neautorizate etc.

 

Ne rezervam dreptul de a refuza primirea returului in cazul unor abuzuri (schimburi repetate, returnari repetate, comenzi nepreluate anterior-repetitiv, refuzarea primirii coletelor, istoric negativ al clientului in baza de date www.Zillara.ro). Ne rezervam dreptul de a accepta sau nu returul in cazul comenzilor persoanelor juridice (acestea neavand calitate de consumator).

 

Bijuterii realizate la comanda:

Odata ce stabilim impreuna detaliile referitoare la personalizarea bijuteriei (ajustare dimensiuni, gravare, rodinare, aurire, respectiv orice procedura care presupune interventia noastra asupra produsului din stoc, conform indicatiilor clientului) sau a crearii sale de la zero nu mai este nevoie decat de rabdare din partea ta, pana ce noi reusim sa dam viata dorintei tale. Pasii sunt simpli si presupun transparenta totala, astfel incat sa fii la curent cu absolut tot ce se petrece, astfel incat produsul finit sa fie pe masura asteptarilor. Te rugam sa ai in vedere, insa, ca odata ce avem toate informatiile confirmate de catre tine si cream bijuteria dorita, nu mai exista cale de intoarcere. Posibilitatea de retur, in acest caz, nu exista. Croim bijuteriile special pentru tine.

 

9.      Zillara – Politica de livrare

 

Cunoastem nerabdarea cu care clintii se confrunta in urma comenzii efectuate online si nu numai. Din aceasta cauza incercam a va asigura serivicii prompte si de calitate in ceea ce priveste si livrarea. Cerintele de peste mari si tari ne-au facut sa extindem livrarea nu doar in tara, ci si in afara acesteia.

 

Livrare nationala:

 

 Obiectele comandate vor fi transportate prin curierii rapizi GLS in termen de 1-3 zile lucratoare de la momentul confirmarii telefonice a comenzii, taxa perceputa fiind de 20 lei.

 

Angajarea contractuala dintre www.Zillara.ro si firma de curierat GLS are ca unic scop intermedierea unor servicii de curierat sigure, de calitate si, totodata la preturile cele mai avantajoase pentru dumneavoastra.

 

Livrare internationala:

  

Obiectele comandate vor fi transportate prin curierii DHL in termen de 3-5 zile lucratoare. Mai jos aveti tariele aferente unui transport, Pentru detalii suplimentare va rugam sa ne apelati la numarul 021.555.78.98.

 

TariPret (RON)
Ungaria66.82
Slovacia, Bulgaria, Cehia, Slovenia77.18
Luxemburg, Olanda, Polonia, Austria, Italia, Germania, Belgia, Croatia90.98
Grecia, Spania, Portugalia, Danemarca, Franta, Irlanda106.51
Guernsey, Islanda, Israel, Jersey, Kosovo, Macedonia de Nord, Turcia, Muntenegru, Moldova, Norvegia, San Marino, Liechtenstein, Emiratele Arabe Unite, Elvetia, Monaco, Serbia, Vatican, Albania, Cipru, Bosnia/Hertegovina125.00
Maroc, Mauritania, Mali, Libia, Liberia, Liban, Malaezia, Kuweit, Japonia, Iran, Irak, Iordania, Insulele Canare, Indonezia, Hong Kong, Niger, Nigeria, Sudan, Taiwan, Thailanda, Togo, Tunisia, Vietnam, Yemen, Sudan, Somalia, Siria, Singapore, Sierra Leone, Senegal, Qatar, Oman, Guineea Ecuatoriala, Canada, China, Cap Verde, Camerun, Burkina Faso, Benin, Bahrein, Arabia Saudita, Algeria, Africa centrala, Mexic, Ciad, Coasta De Fildes, Guineea, Ghana, Gambia, Filipine, Federatia Rusa, Etiopia, Eritreea, Egipt, Djibouti, Coreea de Sud, Guineea Bissau160.00
Marea Britanie (UK)165.00
Palau, Micronezia, Mongolia, Montserrat, Mozambic, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Nevis, Nicaragua, Noua Calcedonie, Noua Zeelanda, Pakistan, Panama, Mayotte, Mauritius, Insulele Turks Si Caicos, Insulele Virgine, Jamaica, Kazakhstan, Kenia, Kirgistan, Kiribati, Laos, Lesotho, Macau, Madagascar, Malawi, Maldive, Martinica, Insulele Solomon, Papua Noua Guinee, Paraguay, Tajikistan, Tanzania, Timorul De Est, Tonga, Trinidad Si Tobago, Turkmenistan, Tuvalu, Zimbabwe, Zambia, Venezuela, Vanuatu, Uzbekistan, Uruguay, Uganda, Tahiti, Suriname, Peru, Puerto Rico, Republica Dominicana, Rwanda, Sfanta Elena, Samoa, Samoa Americana, Sao Tome Si Principe, Seychelles, Sri Lanka, St. Kitts, St. Lucia, St. Maarten, St. Vincent, Ucraina, Afganistan, Bermude, Bhutan, Bolivia, Bonaire, Botswana, Brazilia, Brunei, Burundi, Cambodgia, Chile, Columbia, Comoros, Belize, Belarus, Africa de sud, Angola, Anguilla, Antigua, Argentina, Armenia, Aruba, Australia, Azerbaijan, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Comunitatea No. Mariana Isla210.00
Gibraltar, Andorra226.82
Statele Unite Ale Americii250.00
Suedia, Malta, Lituania, Letonia, Finlanda, Estonia320.47

Pentru tarile aflate in afara Uniunii Europene procedurile vamale implica anumite taxe care vor fi suportate de destinatar. Acestea se calculeaza de catre comisionarii vamali si difera de la tara la tara. In calitate de consultanti ai Bijuteriei AEC  ne vom stradui sa va aproximam aceste taxe impreuna cu departamentul de consultanti DHL, astfel incat sa cunoasteti inca de la inceput, macar si aproximativ, costurile implicite ale achizitiei dumneavoastra.

 

 

 

Transportul va fi facturat impreuna cu bijuteriile dorite, plata pentru intreaga  comanda facandu-se in prealabil, si NU ramburs la curier. Noi va emitem o factura proforma, dvs. O achitati, iar in urma confirmarii platii obiectelor pleaca spre dvs.; la sosirea coletului nu mai este necesara nicio plata.

 

 

 

Angajarea contractuala dintrre www.Zillara.ro si firma de curierat DHL are ca unic scop intermedierea unor servicii de curierat sigure, de calitate si, totodata, la preturile cele mai avantajoase pentru dumneavoastra.

 

 

 

Dorim o relatie deschisa, onesta si integral transparenta cu dvs, fapt pentru care nu integram preturile de curierat in costurile obiectelor, pretinzand ca acestea sa fie, de fapt, gratuite, asa cum se obisnuieste frecvent in domeniul comertului online. Preturile pe care le vizualizati pentru fiecare bijuterie in parte reprezinta strict pretul pe care il platiti pentru bijuteria/obiectul dorit. Serviciile conexe nu sunt incluse in achizitie.

 

 Revine exclusiv in responsabilitatea clientilor sa verifice, la primirea oricarui colet, integritatea sa. Agrement Expres Comert - B SRL nu isi poate asuma despagubirea continutului, inlocuirea continutului sau (si fara a se limita la) returnarea banilor, atat timp cat coletul este receptionat de catre client. In acest sens, asa cum recomandam si telefonic, la primirea coletelor, trebuie verificata integritatea acestora. Aveti dreptul sa NU acceptati coletul, daca prezinta orice urma de deteriorare sau (si fara a se limita la) ambalaj rupt. Odata ce un astfel de colet este primit prin semnarea confirmarii de primire sau prin orice metoda de confirmare agreeaza firma de curierat ca fiind "livrat", responsabilitatea continutului va este atribuita exclusiv dumnevoastra.

 

In cazul unei intarzieri sau neconcordante in legatura cu livrarea si termenii promisi, va rugam sa ne anuntati in cel mai scurt timp si vom incerca remedierea inconvenientelor survenite.

 

 

10.  Zillara – Personalizare Obiecte

 

Cum anume ne transmiti ce bijuterie din aur sau obiect din argint doresti sa gravam?

 

Fie telefonic, fie pe mail sau in cadrul comenzii plasate, oferindu-ne detaliile legate de gravura. De regula gravura se face pe suprafete plane sau usor concave, neavand momentan posibilitatea de a grava interioarele ineluselor. Trebuie sa analizam impreuna daca obiectul ales de tine (bijuterii din aur sau obiecte din argint masiv) permite sau nu gravura, respectiv tipul de scris dorit, marimea si orice alte detalii pe care le presupune operatiunea in sine.

 

Daca te hotarasti la a grava o imagine sau decizi sa alegi fotogravura, atunci este impetuos necesar sa iti oferi acordul in scris, inainte de a incepe gravura, noi punandu-ti la dispozitie imaginea finala si pozitionarea ei pe produsul dorit. Orice interventie ulterioara nu va fi luata in considerare, odata ce acordul tau a fost oferit in scris.

 

Plata

 

Achitarea produselor pe care doresti sa le personalizam, fie ca este vorba despre bijuterii din aur sau obiecte din argint masiv, se face in prealabil, fie alegand plata online cu cardul, fie in urma emiterii unei facturi proforme. Odata ce aceasta este achitata, noi ne apucam indata de mesterit!

 

Costurile aferente personalizarii va sunt stipulate pentru fiecare produs in parte, acestea fiind, mai exact:

 

45 lei - gravura text (fata sau verso)

70 lei - gravura text (fata+verso)

105 lei - fotogravura (fata sau verso) - situatia in care gravura text pe verso va fi gratuita.

190 lei - fotogravura (fata+verso)

 

Va invitam, insa, pentru un calcul cat mai exact, sa alegeti optiunile dorite direct din pagina de produs!

 

Durata&Livrare

 

Gravura se realizeaza in 2-3 zile lucratoare, asadar, daca primim confirmarea viramentului bancar, produsele pleaca in cateva zile spre tine! Termenii legati de livrare ii poti gasi aici.

 

11.  Zillara - Feedback

 

Zillara doreste sa satisfaca dorintele fiecarui client, parerea acestuia fiind extrem de importanta pentru noi! Astfel, va invitam sa impartasiti experienta dvs. de a fi clientul Zillara, completand formularul de aici.

 

Orice informatie referitoare la produsele, preturile acestora, conditiile si modalitate de livrare ne este utila, principalul obiectiv fiind alegerea celei mai bune metode de satisfacere a unui client dornic de a achizitiona produse deosebite in conditii optime.

 

12.  Zillara - Precizari finale

 

Orice conflict aparut intre Zillara si clientii sai va putea fi rezolvat pe cale amiabila prin intelegere intre cele doua parti. In cazul in care acest lucru nu va fi posibil, rezolvarea diferendului va fi de compententa instantelor romanesti.

 

 

 

Loading...